منوی آرمن پلاس

پیتزا های اسپشیال 57500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، سینه مرغ، اسلایس بیکن، گوجه گیلاسی، 2 نوع پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس خصوص

پیتزا مخصوص پلاس 56500 تومان

ژامبون گوشت، سوسیس ممتاز، 2 نوع پنیر پیتزا، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

پیتزا میت پلاس 64500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، 2 نوع پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص

پیتزا بیف 67500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، قارچ، سس مخصوص، خامه، 2 نوع پنیر پیتزا

پیتزا بوقلمون 53500 تومان

سینه بوقلمون، 2 نوع پنیر پیتزا، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

پیتزا بیکن 54500 تومان

اسلایس بیکن، 2 نوع پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

پیتزا سورپرایز چیکن 53500 تومان

سینه مرغ، 2 نوع پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص

پیتزا پپرونی 50500 تومان

ژامبون پپرونی، 2 نوع پنیر پیتزا، سس تند مخصوص

پیتزا قارچ 42500 تومان

قارچ، 2 نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا سبزیجات 45500 تومان

زیتون، 2 نوع پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، سس مخصوص

پیتزا مارگاریتا 40500 تومان

گوجه، 2 نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

ساندویچ رست بیف تنوری 54500 تومان

گوشت گوساله، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

ساندویچ بوقلمون تنوری 42500 تومان

سینه بوقلمون، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

ساندویچ فیله مرغ تنوری 44500 تومان

فیله مرغ تنوری، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری 41500 تومان

ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

ساندویچ مرغ دودی تنوری 40500 تومان

ژامبون مرغ دودی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، قارچ، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

هاتداگ تنوری 39500 تومان

هاتداگ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

کراکف تنوری 40500 تومان

فیله استریپس(پرسی) 48500 تومان

سیب زمینی، 3 عدد فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، نان لقمه 2 عدد

همبرگر 42500 تومان

130 گرم گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

چیزبرگر 44500 تومان

130 گرم گوشت، گوجه، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

قارچ برگر 45500 تومان

130 گرم گوشت، گوجه، پنیر گودا، قارچ، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

دبل برگر 59500 تومان

260 گرم گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

مک چیکن 42500 تومان

فیله مرغ سوخاری، کاهو، خیارشور، گوجه، پنیر ورقه ای، سس مخصوص

بیگ رویال 48500 تومان

همبرگر، ژامبون گوشت، پنیر ورقه ای، قارچ

برگر فرانسوی 54500 تومان

130 گرم گوشت، پنیر پیتزا سرخ شده روی نان برگر، سیب زمینی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

چیپس و پنیر 33500 تومان

سیب زمینی 20500 تومان

سیب زمینی ویژه 31500 تومان

سیب زمینی، پنیر پیتزا،قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

سیب زمینی با سس قارچ 34500 تومان

سالاد سزار 38500 تومان

کاهو پیچ، سینه مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر پارمسان، نان تست، سس سزار

نان سیر 27500 تومان

خمیر پیتزا، سس سیر، 2 نوع پنیر پیتزا

پیتزا های اسپشیال 57500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، سینه مرغ، اسلایس بیکن، گوجه گیلاسی، 2 نوع پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس خصوص

پیتزا مخصوص پلاس 56500 تومان

ژامبون گوشت، سوسیس ممتاز، 2 نوع پنیر پیتزا، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

پیتزا میت پلاس 64500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، 2 نوع پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص

پیتزا بیف 67500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، قارچ، سس مخصوص، خامه، 2 نوع پنیر پیتزا

پیتزا های اسپشیال 57500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، سینه مرغ، اسلایس بیکن، گوجه گیلاسی، 2 نوع پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، سس خصوص

پیتزا مخصوص پلاس 56500 تومان

ژامبون گوشت، سوسیس ممتاز، 2 نوع پنیر پیتزا، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

پیتزا میت پلاس 64500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، 2 نوع پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص

پیتزا بیف 67500 تومان

گوشت گوساله طعم دار شده، قارچ، سس مخصوص، خامه، 2 نوع پنیر پیتزا

پیتزا قارچ 42500 تومان

قارچ، 2 نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا سبزیجات 45500 تومان

زیتون، 2 نوع پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، سس مخصوص

پیتزا مارگاریتا 40500 تومان

گوجه، 2 نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

ساندویچ رست بیف تنوری 54500 تومان

گوشت گوساله، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

ساندویچ بوقلمون تنوری 42500 تومان

سینه بوقلمون، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

ساندویچ فیله مرغ تنوری 44500 تومان

فیله مرغ تنوری، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری 41500 تومان

ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

ساندویچ مرغ دودی تنوری 40500 تومان

ژامبون مرغ دودی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، قارچ، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

هاتداگ تنوری 39500 تومان

هاتداگ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص

کراکف تنوری 40500 تومان

فیله استریپس(پرسی) 48500 تومان

سیب زمینی، 3 عدد فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، نان لقمه 2 عدد

چیزبرگر 44500 تومان

130 گرم گوشت، گوجه، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

قارچ برگر 45500 تومان

130 گرم گوشت، گوجه، پنیر گودا، قارچ، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

دبل برگر 59500 تومان

260 گرم گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

همبرگر 42500 تومان

130 گرم گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

مک چیکن 42500 تومان

فیله مرغ سوخاری، کاهو، خیارشور، گوجه، پنیر ورقه ای، سس مخصوص

بیگ رویال 48500 تومان

همبرگر، ژامبون گوشت، پنیر ورقه ای، قارچ

برگر فرانسوی 54500 تومان

130 گرم گوشت، پنیر پیتزا سرخ شده روی نان برگر، سیب زمینی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

چیپس و پنیر 33500 تومان

سیب زمینی 20500 تومان

سیب زمینی ویژه 31500 تومان

سیب زمینی، پنیر پیتزا،قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص

سیب زمینی با سس قارچ 34500 تومان

سالاد سزار 38500 تومان

کاهو پیچ، سینه مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر پارمسان، نان تست، سس سزار

نان سیر 27500 تومان

خمیر پیتزا، سس سیر، 2 نوع پنیر پیتزا

× انتقادات و پیشنهادات