منوی آرمن

همبرگر 92.000 تومان

چیز برگر 99.000 تومان

همبرگر، پنیر ورقه ای

رویال برگر 113.000 تومان

همبرگر، پنیر ورقه ای، ژامبون گوشت

کباب چوبی مرغ85.000تومان

کباب چوبی مرغ با پنیر ورقه ای 91.000 تومان

کباب چوبی گوشت 108.000 تومان

کباب چوبی گوشت با پنیر ورقه ای113.000 تومان

کباب تابه ای 93.000 تومان

رست بیف155.000 تومان

نان فرانسوی

زبان 145.000 تومان

نان فرانسوی

مغز135.000 تومان

مغز و زبان 150.000 تومان

مغز و رست بیف 148.000 تومان

کتلت مخصوص آرمن 75.000 تومان

کوک سبزی 63.000 تومان

کوک سیب زمینی 65.000 تومان

ساندویچ الویه 65.000 تومان

ساندویچ بندری75.000 تومان

سوسیس فرانکفورتر سرخ شده 88.000 تومان

آب پز

سوسیس فرانکفورتر آب پز 83.000 تومان

سرخ شده

هروئیکا 92.000 تومان

کوکتل پنیر گوشت 83.000 تومان

ژامبون مرغ 84.000 تومان

ژامبون گوشت 90.000 تومان

کوکتل دودی ویژه 88.000 تومان

بمب آرمن 230.000 تومان

سالامی ویژه با پنیر 105.000 تومان

خوراک لوبیا 56.000 تومان

سالاد سزار گریل 135.000 تومان

سالاد کلم 30.000 تومان

سس خردل بزرگ 85.000 تومان

سیب زمینی 68.000 تومان

سینی مخصوص 69.000 تومان

کاسه مزه بندری 90.000 تومان

کاسه مزه الویه 79.000 تومان

× انتقادات و پیشنهادات